Không thể mua vé số trực tuyến chưa, hạn chế pháp lý trong việc mua vé số\nTheo luật liên bang hoa kỳ, việc mua vé số phải được thực hiện thông qua các đại lý có thẩm quyền. Bán vé số trực tuyến chỉ hợp pháp ở một số bang.

0 Comments

không thể mua vé số trực tuyến chưa

hạn chế pháp lý trong việc mua vé sốhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/1a634882a0ea3768?.png”/>

trò chơi xổ số trực tuyến hợp pháp

Đến năm 2023, các bang sau đây cho phép bán vé số trực tuyến:

Connecticut

Delaware

Georgia

Illinois

Kentucky

Massachusetts

Michigan

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York.

North Carolina

Bắc Dakota

Ohio

Pennsylvania

Rhode Island

Nam Carolina

Tennessee.

vermont

Virginia

Washington, d.c.

West Virginia

Làm thế nào để mua vé số ở một bang hợp pháp

Để mua vé số trực tuyến ở bang hợp pháp, bạn cần:

Tạo một tài khoản

Tải thông tin cá nhân lên

Chọn vé số và trả tiền

kết luận

Tính hợp pháp của việc mua vé số trực tuyến khác nhau từ bang này sang bang khác. Ở bang hợp pháp, bạn có thể mua vé số trực tuyến bằng cách sử dụng một nền tảng hợp pháp. Nhưng bán vé số trực tuyến là bất hợp pháp ở những bang không được phép.

Related Posts