Màu sắc trực tuyến mất rất nhiều những gì, tìm sự giúp đỡ\n[kêu cứu][tư vấn][tổ chức CAI nghiện]

0 Comments

Màu sắc trực tuyến mất rất nhiều những gì? [luôn luôn mất tiền][luôn luôn mất rất nhiều màu][luôn luôn mất màu trên Internet]

tìm sự giúp đỡhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/62572fc73da600f6?.png”/>

Nghiện cờ bạc là một vấn đề nghiêm trọng có thể dẫn đến mất mát tài chính, các mối quan hệ và vấn đề sức khỏe tâm thần. Nếu bạn thấy mình bị ám ảnh với những hình thức đánh bạc trên mạng, hãy tìm sự giúp đỡ ngay lập tức. Bạn có thể liên hệ với một nhà tư vấn tâm lý, một tổ chức CAI nghiện hoặc một nhóm hỗ trợ, những người có thể hỗ trợ, hướng dẫn và điều trị.

Đừng đánh bạc nữa

[stop gambling][stop gambling methods][control impulse]

Bước đầu tiên là dừng cờ bạc. Đó có thể là một thử thách, nhưng đó là một bước cần thiết để thoát khỏi nghiện cờ bạc. Bạn có thể dừng cờ bạc bằng cách:

Thiết lập và tuân thủ ngân sách

Tránh những người và địa điểm liên quan đến cờ bạc

Tìm một sở thích hoặc hoạt động mới

Thực hành các kỹ thuật để kiểm soát sự bốc đồng

Kiểm soát sự bốc đồng

[điều khiển sự bốc đồng][nhận thức hành vi trị liệu][tập trung]

Nghiện cờ bạc thường liên quan đến vấn đề kiểm soát bốc đồng. Bạn có thể kiểm soát sự thôi thúc bằng cách:

Tham gia vào liệu pháp hành vi nhận thức (CBT) để nhận ra và thay đổi tư duy và hành vi tiêu cực

Thực hành tập trung để nâng cao nhận thức bản thân và kiểm soát sự bốc đồng

Phát triển các cơ chế phản ứng với các yếu tố kích thích

Phục hồi tài chính

[phục hồi tài chính][quản lý nợ][tư vấn tín dụng]

Nếu bạn mất nhiều tiền vì đánh bạc, bạn cần phải làm gì đó để khôi phục sức khỏe tài chính. Bạn có thể khôi phục tình trạng tài chính bằng cách:

Tạo ra ngân sách và duy trì nó

Để khám phá các lựa chọn quản lý nợ hoặc tư vấn tín dụng

Yêu cầu trợ giúp pháp lý để bảo vệ tài sản của ông

Xây dựng lại cuộc sống

[xây dựng lại cuộc sống][các mối quan hệ][lòng tự trọng]

Nghiện cờ bạc có thể hủy hoại mối quan hệ và lòng tự trọng. Bạn có thể xây dựng lại cuộc sống của mình bằng cách:

Hàn gắn mối quan hệ với gia đình và bạn bè

Phát triển những mối quan hệ tích cực mới

Tham gia các nhóm hỗ trợ hoặc điều trị để cải thiện lòng tự trọng và kỹ năng phản ứng

hãy nhớhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/438cf7b8c0b5a747?.png”/>

Thoát khỏi nghiện cờ bạc là một hành trình có thể tái phát. Nếu anh tái phát, xin đừng bỏ cuộc. Chấp nhận nó như một cơ hội để học và phát triển. Điều quan trọng cần nhớ là:

Cám dỗ ở khắp nơi, nhưng bạn có thể chống lại chúng

Yêu cầu giúp đỡ không phải là một sự xấu hổ\nAnh sẽ không bao giờ phải trải qua chuyện này một mình

Related Posts